6/22/2014

"People and living" for EVA magazine: Andrej


...or pictures that didn't make it into the printed version of Eva magazine. Because I am proud and happy that my permanent love for interiors finally found a place to be manifested: in the form of a regular column for EVA magazine. Out right now: the first photographed place and its owner: Andrej, the owner of the modeling agency Exit, and his lovely apartment created by gutgut architects. In the magazine you can find the main pictures and Andrej's tips for creating his apartment. Enjoy!

...alebo čo sa nevmestilo do tlačenej verzie časopisu EVA. Keďže som naozaj veľmi rada, že moja dlhodobá láska k interiérom a téme bývania si konečne našla platformu: v pravidelnej rubrike o bývaní pre časopis EVA. V aktuálnom čísle nájdete byt Andreja, majiteľa modelingovej agentúry Exit, ktorý preňho vytvorili gutgut architekti. V tlačenej verzii aj s tipmi Andreja na vytvorenie si príjemného bývania. Nech sa ľúbi!6/18/2014

Katya, Bratislava


I've met Katya, while she was waiting for her friend at a café. She is a producer living in London, originally from Slovakia. Love her coolness and energy that manifests itself in her choice of vibrant colours. Simply beautiful.

Katyu som stretla počas toho, ako čakala na kamarátku v jednom bistre. Je producentkou pôvodom zo Slovenska, žijúca v Londýne. Baví ma ako sa na výbere živých farieb prejavila jej energia a štýl ženy, čo žije naplno. Jednoducho krása.

 


6/11/2014

Dulák, Bratislava


This weekend at Dulovo square. The girl took a little walk from a wedding party near by. I don't know how old she is (seemed around 13-14), but love her sophisticated summer style. And the big hat!

Posledný víkend na Duláku. Slečnu som zastihla pri vybehnutí z neďalekej svadby. Vlastne neviem, koľko má rokov (vyzerala tak na 13-14), ale jej elegantný letný štýl pôsobí sofistikovane. A veľký klobúk je základ leta!

6/06/2014

Five winners from By Design! conference


Here the five winners of shopping vouchers worth 100 Euro in Aupark. From all the visitors of By Design!, I have tried, together with the organizers, pick the 5 most stylish. Granted, at a sold out conference and full theater we might not have met them all, but these are from the ones I saw and photographed. Congratz and now enjoy your shopping! :-)

Tu piati výhercovia nákupných poukážok v hodnote 100 Eur do bratislavského Auparku. Z návštevníkov By Design! konferencie sme spolu s organizátormi vybrali 5 najštýlovejších (pričom pripúšťam, že na vypredanej a plnej konfere sme nestreti úplne všetkých). Týmto blahoželám(e) a veselé nákupy prajeme!

6/05/2014

Táňa, at By Design! conference


Táňa was one of the lovely people I photographed at By Design! and she looked totally adorable in her eclectic mix. And the skirt - so ready for a design conference! Here you can find some more cool people, I even managed to speak to some of the guests.

Táňa bola jednou zo super ľudí, ktorých sa mi podarilo na By Design! odfotiť. Baví ma jej eklektický mix vecí, a tá sukňa - úplne na konferenciu o dizajne! Tu nájdete viac super ľudí z konfery, dokonca sa mi podarilo odchytiť aj niektorých hostí.6/04/2014

At a mountain wedding


Is this a wedding season, or what? I feel like there are weddings and babies happening all around. Like last weekend was already the second wedding we have attended this year, and I have to tell you about this one. Because it was in the mountains. Because it was misty and cold and for the same reasons it was magical. Because the wedding party planned it to be a quite a punk event, but it also turned out to be very romantic and photogenic. Because all the people there were beautiful. Because I have seen Mr. Kaščák play heartfelt folk songs and raving mad punk songs in one day (AND take group photos. That man is multitasking!) Because the groom is in one of his songs rappping about being jealous of people photographed by Tonbogirl. There!
The whole atmosphere was so magical, I couldn't help it. Here some pictures for you. And my proclamation of love for the village of Nižná Boca.

Toto je aká intenzívna svadobná sezóna? Mám pocit, že sa všetci berú a že všetci rodia. Napríklad minulý víkend sme boli už na druhej svadbe tento rok, a o tejto vám musím povedať. Pretože bola v horách. A práve preto bola sychravá a chladná, a z tých istých dôvodov magická. Pretože si ju svadobčania síce naplánovali ako pomerne punkovú záležitosť, ale zároveň bola veľmi romantická a fotogenická. Pretože tam boli krásni ľudia. Pretože som Miša Kaščáka videla hrať precítene ľudovky a v ten istý deň aj utrhnuté punkové songy (A zároveň fotil spoločnú fotku. Multitalent to je!) Pretože ženích v jednej zo svojich pesničiek rapuje o tom, ako závidí ľuďom, ktorých odfotila Tonbogííírl. Na!
Atmosféra bola neodolateľná, nedalo sa nefotiť. Tu vám ponúkam zopár fotiek. A oficiálne vyznávam lásku obci Nižná Boca.

Lovely to meet someone I have photographed before on the street. 
 Milé stretnúť niekoho, koho som raz na ulici fotila.

Love this girl. Katarzia.
Srdco. Katarzia.

By the way, this man is an insane DJ! He's playing at Café Scherz this Friday.
A tento pán je neskutočný DJ! Tento piatok hrá napríklad v Café Scherz.


6/02/2014

Jana, at By Design conference


At the recent By Design conference I was asking some visitors about their relationship with fashion design and personal style (since they were attending the design event of the year). And while doing so I also caught Jana, a journalist, who prefers vintage pieces, combined with her boyfriend's clothes (like the trousers here). With a very feminine and magical result. See (and read) more of the people here, in part 1.

Na nedávnej By Design konfere som sa niektorých účastníkov pýtala na ich vzťah k dizajnu módnemu a oblečeniu ako takému (keď už boli na evente o dizajne, všakže). Medzi nimi bola aj Janka, ktorá obľubuje skôr vintage módu, ktorú kombinuje s pánskymi kúskami ukradnutými z priateľovej skrine. Výsledok: čarovne ženský. Viac ľudí a ich módne príbehy nájdete tu aha, v prvej časti.