10/19/2015

Gabriela, Bratislava


Gabriela is a young painter, a student of arts (she totally looks like a painter in her beret with a brooch, right?) And she is one of the young artists whose paintings are right now exhibited in the windows of U Kubistu bistro, which is where I met her. Despite the different hair colour, you might remember her though from the first series of white shirt photos, here.

Gabriela je mladá maliarka, študentka maľby (aj tak úplne bohémsky vyzerá, v baretke s brošňou, nie?) Je jedným z mladých umelcov, ktorých diela sú práve teraz vystavené v jednom z výkladov bistra U Kubistu, kde som Gabrielu aj zachytila. Aj napriek zmenenej farbe vlasov si ju možno budete pamätať ešte z prvej série fotiek žien s bielou košeľou, tu aha.


10/11/2015

People and living: Kristína and her family


She's the unofficial Slovak queen of stripes, the designer of her funny line of T-shirts and the mother of Ela and Matilda, the cute twins currently going through the defiance period. Together with her man, Juraj, they are hopeless romantics which translates into the interior of their duplex apartment. Here you find an eclectic mix of simple, practical IKEA furniture with nostalgic pieces like old chairs and porcelain, and old frames with family photographs. And stripes.

Je neoficiálnou slovenskou kráľovnou pásikov, autorkou vtipných tričiek pod značkou Koláčová a matkou Ely a Matildy, roztomilých dvojičiek, ktoré si práve prechádzajú obdobím vzdoru. Spolu so svojím mužom Jurajom sú vraj veľkí romantici, čo sa odráža aj na interiéri ich mezonetového bytu, kde sa mieša história a nostalgické kúsky ako staré stoličky, porcelán a rámy s rodinnými fotografiami s praktickou IKEA. A pásikmi.

Another member of the family: Pompi the dog. 
Ďalší člen rodiny: Pompi.


A living room wall dedicated to family pictures.
Stena v obývačke venovaná rodinným fotografiám.


Harmony of different patterns in the bedroom. The simple white furniture lets them shine through.
V spálni si nažívajú v harmónii rôzne vzory. Jednoduchý biely nábytok im dá dokonale vyniknúť.
The pictures on the wall are from Boris Farkaš, Kristína's father, who did the illustrations for Kristína's book "I'm a mum". It is coming out this week and is about... well, motherhood, but as seen through the eyes of a very funny, slightly sarcastic mother of twins. Personally, I am looking forward to it, some days that is exactly what I need. You can buy the book online here.

Na stene visia obrázky od Borisa Farkaša, Kristíniho otca, ktorý ilustroval aj celú Kristíninu knihu "Som mama". Tá vychádza tento týždeň, a je... o materstve, ale z pohľadu vtipnej, ľahko sarkastickej matky dvojičiek. Ja sa na ňu teším ako malá. Teda ako mama. Ten nadhľad je to, čo niektoré dni potrebujem. Kúpiť ju dostanete aj tu.


10/06/2015

Nina, Bratislava


Bumping into Nina is always a pleasure, no matter where. I like the way she is mixing her personal style with the latest trends. Like the fringed skirt and the "granny hair" dye which looks beautiful on her, very elf-like. Would you go for it?

Stretnúť Ninu je vždy radosť, a je jedno, že pri akej príležitosti. Jej spôsob kombinovania vlastného štýlu s aktuálnymi trendami ma naozaj baví. Ako tu sukňu so strapcami a takmer šedivé vlasy aka "granny hair", ktoré jej veľmi seknú, sú také elfské. Išli by ste do nich?