4/28/2015

Petra, Bratislava


If you love all black get-ups (really, who doesn't? Well, apart from Anna Wintour of course), this is for you. They are very easy to get used to and wear all the time and combine, plus they make you look professional and artsy, haha. But what do you do when springtime comes? Keep wearing black or put it away or try to transition to ligher colours? Personally, I love Petra's take on it - still keeping the basic layer lean and black, just add a touch of neutral layer and colourful sneakers.

Ak máte radi celočierne outfity (veď kto by nemal? Dobre, možno okrem Anny Wintour), toto je pre vás. lebo sa na ne ľahko zvyká, ľahko sa kombinujú, dobre sa v nich cítite a navyše vám prepožičiavajú taký veľmi profesionálny a fancy umelecky look, haha. Keď však udrie jar, čo s nimi? Nosiť čiernu ďalej, odložiť ju bokom alebo sa pokúsiť o elegantný prechod k jemnejším tónom? Osobne ma baví Petrine riešenie - stále si drží čiernu pri tele, ako spodnú, základnú vrstvu, ktorú doplnila neutrálnou hornou vrstvou a farebnými teniskami.


Petra is a well known freelance photographer and I thank her for taking my picture (of course it is my profile picture on FB right now) for the current edition of FORMEN magazine, for a feature about men's style. They did a throughout and extensive job, check it out if you can.

Petra je známa profesionálna fotografka a ja jej vďačím za portrét (jasné, že ho mám ako profilovku na FB), ktorý nafotila pre aktuálne vydanie magazínu FORMEN, do časti o stave pánskej módy v ČR s SR. Je to naozaj rozsiahly, dobre spracovaný materiál, ak sa k nemu dostanete, odporúčam.

4/26/2015

People and living for EVA magazine: Michaela & Michal


Pictures from a sunny Sunday visit at Michaela and Michal's family apartment or what didn't make it into the printed issue of EVA magazine.

Obrázky zo slnečnej nedeľnej návštevy u v rodinnom byte Mišky a Michala, alebo čo sa nevmestilo do tlačenej verzie časopisu EVA.Vintage pieces of porcelain are being mixed with new ones - the porcelain cupcakes are from Linda Vikova.
Starý porcelán sa v celom byte mieša s novým - porcelánové cupcakes sú z dielne Lindy Vikovej.


Hanging from a lamp from Amandari is a porcelain ballerina also by Linda Vikova.
Zavesená na lampe z Amandari je porcelánová baletka tiež od Lindy Vikovej. 

The walls are decored with local art, posters and Polaroid memories.
Steny sú pokryté slovenským umením, plagátmi a spomienkami na Polaroidoch.After my visit I was given a beautiful drawing of a unicorn. On paper. But they are everywhere. Keep on rocking!
Z návštevy som si odniesla krásnu kresbu jednorožca. Na papieri. Ale sú všade!

It all ended with a group photo session. Thank you!
A celé sme to zakončili hromadnou fotografickou session. Ďakujem!

4/25/2015

In her studio: Ľubica Segečová for Dobrý trh


Today (Saturday) you'll find half of Bratislava at the community market Dobrý trh (this time on "Jakubák") which has already gained a cult status and a big fan base among the city events. Directly at the market, you can support the event and the organizers by buying the Dobrý trh merchandise.
Recently I got to visit the designer behind the merchandise of Dobrý trh, Ľubica Segečová in her studio (she is also the designer of Drevená Helena fashion brand logotype and identity) to see how the pieces come to life. As Ľubica says, creating the visual side was a challenge, and she based it on the fact that it is a market where people come and go, meet and eat, sell and buy: often hand-crafted, home-made goods. So she decided to use her handwriting and drawings which she then scans and works with them further. A very down-to eart, almost analog way which gives Dobrý trh the human touch in design as well.

Dnes nájdete polovicu Bratislavy na Jakubáku, kde sa práve koná Dobrý trh, ktorý už stihol nadobudnúť kultový status a verných fanúšikov medzi mestskými eventami. Priamo na trhu môžete okrem všetkého možného kúpiť aj suveníry, ktorými podporíte Dobrý trh a jeho organizátorov.
Ja som sa nedávno bola pozrieť za dizajnérkou suvenírov Dobrého trhu, Ľubicou Segečovou (ktorá je okrem iného aj dizajnérkou loga a identity značky Drevená Helena), na to ako tie kúsky vznikajú. Vytvorenie typografie a dizajnu suvernírov bola výzva, a ako Ľubica hovorí, postavila ju na tom, že Dobrý trh je miesto, kde sa premelie veľa ľudí, ktorý sa navzájom zdravia, spolu sa najedia, nakúpia alebo predávajú často ručne robené veci, domáce potraviny. Preto sa rozhodla použiť svoj rukopis a kresby, ktoré potom skenuje a ďalej s nimi pracuje. Vďaka tomuto sympatickému, takmer analógovému postupu dokázala preniesť jedinečnosť a ľudskosť Dobrého trhu aj do jeho vizuality.

Enjoy this sunny Saturday at Dobrý trh!  
Užite si dnešnú slnečnú sobotu na Dobrom trhu!

4/22/2015

At Kabinet, Bratislava


The place to go for design furnitre in Bratislava. Vitra, Kartell, Moooi, Qubus, Artek, Zanotta, Tom Dixon and the list goes on. A showroom that's a visual pleasure just to walk around, while the man behind, Vlado Zelenák, manages to find space there for exhibiting Slovak visual artist. A place for design events (the current ones find on their FB page or web). And they can make coffee. KABINET.

Miesto, kam sa chodí v Bratislave pre dizajnový nábytok. Vitra, Kartell, Moooi, Qubus, Artek, Zanotta, Tom Dixon a mnohí ďalší. Vizuálne vďačný showroom, kde je radosť sa len tak prechádzať, a kde majiteľ, Vlado Zelenák, nachádza priestor aj na vystavovanie slovenských výtvarných umelcov. A kde sa konajú aj eventy. (Tie akutálne nájdete na FB stránke alebo webke) A možno vám urobia aj kávu. KABINET.
By the way, today is Vlado's birthday. So happy bday!  
Mimochodom, dnes má Vlado narodeniny, tak všetko naj! 

4/21/2015

Blank Canvas by NEHERA


By now you surely have heard of NEHERA, the revival of a Czechoslovak fashion brand that was as successful as its contemporary, Baťa. Only, the history and success of Mr. Nehera was short-lived and ended in 1948, but in 1938 it has 130 shops and about thousand emloyees around the former Czechoslovakia (imagine that!)
The revival of NEHERA, based in Bratislava, took a little time and experimenting with finding the style (working with designers, such as Boris Hanečka and Miro Sabo). The revival is not literal, so instead of bringing back Nehera's old world elegance, they translated it into contemporary elegance. Now it seems the brand has found its voice and story in understated luxury, clean sophistication with little rough, ethnic moments that remind me of the simplicity of peasant clothes.
The new collection Blank Canvas was created under the creative direction of Samuela Drira, who has before worked on and for brands as Hugo Boss, The Row and Hermés, and you can find it in the Luxury Bratislava boutique, where this little launch was held.
Surely also thanks to the name Drira, NEHERA is founding its way into shops and media around the world (Salut Garance!). More of the collection here. And here I found a little look into the history and what the Nehera store in Bratislava used to look like.

Už ste určite zachytili značku NEHERA, respektíve oživenie bývalej československej módnej značky, ktorej zakladateľ bol súputníkom Baťu a bol prirovnávaný k jeho úspechu v medzivojnovej dobe. Akurát história značky smutne skončila v roku 1948, ale v roku 1938 mali na území Československa až 130 obchodov a asi tisíc zamestnancov (si to predstavte!)
Oživenie značky NEHERA, ktoré vychádza z Bratislavy, chcelo na začiatku troška času a experimentovania so štýlom (prvé kolekcie vznikali v spolupráci s dizajnérmi ako Boris Hanečka a Miro Sabo). Oživenie nie je doslovné, nemá ambíciu vrátiť značke starosvetskú eleganciu pána Neheru, hľadá ju skôr v súčasnom chápaní elegancie. Vyzerá, že značka našla svoj hlas a príbeh a vybrala sa slovami majiteľov cestou "tichého luxusu", čistej sofistikovanosti s momentami drsnosti, ktoré mne napríklad evokujú jednoduchosť sedliackeho oblečenia.
Nová kolekcia Blank Canvas vznikala pod vedením kreatívneho riaditeľa Samuela Driru, ktorý v minulosti spolupracoval so značkami ako Hugo Boss, The Row a Hermés, a nájdete ju na Laurinskej ulici v butiku Luxury Bratislava, kde sa konala aj jej prezentácia.
Určite aj vďaka menu Drira si NEHERA už nachádza cestu z Bratislavy do obchodov a médií po celom svete (salut Garance!). Celé kolekcie nájdete tu. A ja som natrafila ešte na takýto malý kuk do histórie a toho ako vyzerali reklama a obchod Nehera dááávno v Bratislave. 
Držím značke palce, nech naďalej šije Nehera šaty dobre!


Jul from Fashion-Map beautifully fitted right into the presentation.

Jaja from LeSimple in a very Saint Laurent get up. Like!


Models wearing the Blank Canvas collection.

Nehera model and muse Kamila Filipčíková. On the left, creative director Samuel Drira.