8/30/2013

In their studio: Buffet Clothing

 

Another thing that happened some time ago. I went to visit the creative minds at Buffet Clothing, or rather their shop/showroom/little gallery that they have just recently opened. They have been for some time a brand focusing on T-shirts and street wear pieces, but slowly they are widening their portfolio/human resources/design focus (love their wrap coats, gotta get one for autumn!). 
Plus, a little birdie just told me that they are among the Slovak brands going to have a show at Vienna Fashion Week. Looking forward to that, I know they are working hard right now. You can find them at Velehradská 8, and they might even make you coffee :-)

Ďalší z momentov, ktorí sa sem dostáva až teraz. A to návšteva v Buffete, teda v ich nedávno otvorenej malej predajni/showroome/galérii. Buffet Clothing bola značka zameraná primárne na dizajn tričiek a street wear, ale pomaly a isto rozširujú svoje portfólio/rady/dizajnové zameranie (ich veľké kabáty zvané wraps sú skvelé, na jeseň si jeden taký musím zaobstarať!) 
A navyše som zachytila novinku, že Buffet je medzi slovenskými značkami, ktoré budú mať na jeseň prehliadku na viedeňskom Fashion Weeku. Celkom som zvedavá a teším sa, a oni momentálne makajú. Ale ak zavítate na Velehradskú 8, potešia sa a možno vám aj kávu spravia :-)

8/29/2013

Vintage streetstyle, round 4: Kvetka & Ľubor


Pictures sent by Martina H.: "Only this year did I discover the photographs of my parents. Photographs from the week that I was probably conceived. Photographs from their first holiday together by the see, in 1970. A year later I was born. Jacqueline and John F. Kennedy - that's how I see them. They were alone and for a short time, taking pictues of each other."

Fotky poslala Martina H.: "Ja som len tento rok objavil fotografie mojich rodičov. Fotografie z týždňa, kedy som asi bola počatá. Fotografie z ich prvej spoločnej dovolenky pri mori v roku 1970. O rok som už bola na svete. Jacqueline a John F. Kennedy - tak ich tu vidím ja. Boli sami a na krátko, fotili sa len sami navzájom."


8/28/2013

Hana, Bratislava


I have long been a fan of Ponk, the family company that are rescuing and restoring old furniture, and live at what seems to be a fairytale house. So I was excited to meet Hana, who together with her father run Ponk. And she was all I could have imagined. Gentle, beautiful, stylish, with an eye for detail and material. Now I really have to get out there and visit their magical house...

Fanúšikom Ponku, rodinnej firmy, ktorá zachraňuje a reštauruje starý nábytok, som už nejakú tú chvíľu. (A navyše bývajú v dome, ktorý vyzerá ako zo starého filmu!) Takže na stretnutie s Hanou, ktorá spolu s otcom tvorí Ponk, som sa tešila. A ona bola úplne taká... nežná, krásna, s jemnocitom pre detaily a materiály. A teraz už naozaj musím ísť navštíviť ten magický dom...


8/27/2013

People of Dobrý trh


Recently, the organizers of Dobrý trh have asked me to take pictures of the people going to Dobrý trh and take their little stories of what they were buying and why. Among the many people, I also bumped into this lovely couple who I first met on the street two years ago. And they're still in loooove, hence the gingerbread cookie :-) Would you recognize them? More photos and stories (and there will be gradually more) on this Dobrý trh site.

Nedávno som pre organizátorov Dobrého trhu a ich novú webstránku nafotila portréty ľudí na Dobrom trhu na Jakubáku a zároveň zaznamenala ich krátke príbehy o tom, čo kúpili, z čoho sa tešili a prečo. Medzi mnohými ľuďmi som narazila aj na túto milú dvojicu, ktorú som stretla pred dvomi rokmi na ulici, aha. A stále sa ľúúúúúbia! :-) Spoznali by ste ich? Viac fotiek a príbehov (ďalšie postupne pribúdajú) nájdete na tejto podstránke Dobrého trhu.

8/26/2013

Prêt-à-click


A summer moment from Budapest. I decided summer is not over yet, so we will be running down to Rovinj, Croatia for a short 4-day stay at the end of the week. What will you be doing the last days of August? A few highly clickable links to maybe help you out:
Letná momentka z Budapešti, chjo. S chlapom sme sa rozhodli, že leto ešte nekončí a tak koncom týždňa vyrážame na krátky 4-dňový trip do Rovinj. Ak sa neviete rozhodnúť čo s poslednými augustovými dňami, tu pár prudko klikateľných linkov:

1. The town of Kežmarok and Puojd are inviting you to a cultural Piknikk 2013, and it looks great. For the FB event look here. And take your unfinished books, August 31 is The day of unfinished books.
Kežmarok a Puojd pozývajú na kultúrny Piknikk 2013, a vyzerá to super. FB event tu aha. A berte si nedočítané knihy, 31. august je zasa raz Deň neprečítaných kníh.

2. Got no fancy handbag to go with? Pressburg Fashion is having a sale of vintage handbags, oh my!
Nemáte ku knihe tú správnu kabelku? Pressburg Fashion má práve výpredaj vintage kabeliek, tak dovi!

3. Speaking of traveling, one of my favorite interior blog, Style Files now has a traveling version called Travel Files. I die!
Keď sme pri tom presúvaní sa hore-dole, jeden z mojich obľúbených interiérových blogov, Style Files, má teraz verziu o cestovaní, Travel Files. Príjemne sa v ňom stráca :-)

Bonus: there is a good reason to come back to Bratislava starting September. The small old cinema in the Pisztory palace is now called Kino Film Europe and is opening its doors to selected European movies. All about it plus the progamme here. See you there!
Bonus: na septembrový návrat do Bratislavy sa však teším, napríklad aj preto, lebo malé, staré kino v Pisztoryho paláci začína premietať vybrané európske filmy pod hlavičkou Kino Film Europe. Program nájdete tu. Pekné dni a vidíme sa tam!

8/25/2013

Fashion graduates of the Tomas Bata University in Zlín


A little jump back in time, because I really wanted to show you some of my favorite moments from the fashion show of the Fashion Graduates in Zlín at the beginning of summer. The trip there was definitely worth it. (But don't ask me about the make-up of the models, I didn't get it either). In no particular order:
Malý posun v čase späť, na absolventskú prehliadku študentov módneho dizajnu Univerzity Tomáša Bati v Zlíne. Tá prehliadka aj cesta na ňu naozaj stála za to, a tak vám chcem ukázať môj čisto subjektívny výber momentov, myšlienok a kolekcií, ktoré ma zaujali. Bez akéhokoľvek poradia:Španingerová Helena - Rodový odkaz (a tribute to her family's blacksmith and skinner craftsmanship):Terézia Kladošová - Noom Doom (with special attention to the sleeves and shoulder details):
Denisa Dovalová - Moje bohéma:


 

Tereza Otahalíková - Modify (here I honestly thought she could have pushed even a bit further):Radka Hortová - Forma neforma (Look out for the gorgeous coats!):

Tereza Mašlaňová - Narrative (gently playing with the same pieces, patterns and materials in men's and women's clothes):
8/22/2013

Diana, Bratislava


As soon as I spotted the graceful silhouette of Diana (from Slovakia, living in Coppenhagen) on the street, I remembered this two year old picture of Nina. Isn't it cool that trends come and go, but some summer basics remain? Made my day :-)

Hneď ako som zahliadla ladnú siluetu Diany (pôvodom zo Slovenska, žijúcej v Kodani) na ulici, spomenula som si na túto fotku Niny spred dvoch rokov, a potešilo ma, že trendy sem-trendy tam, niektoré summer basics sa nemenia. Tak :-)8/20/2013

Lili, Prague


During a weekend in Prague, it was so refreshing to meet Lili again: she was featured on this blog in the "In her style" series three years ago - here in part one, part two and part three. In those three years, we've randomly met and I saw her style and love for vintage things got perfected, she really is a fairy from another time. But with tattoos :-)

Počas víkendu v Prahe sme strávili krásne chvíle s Lili a Tonym. Lili ste mohli na tomto blogu vidieť pred tromi rokmi, v sérii "In her style" - časť prvá tu, časť druhá andtretia. Počas tých troch rokov sme sa z času na čas stretli, a ja som sledovala ako sa jej láska k vintage veciam len prehlbuje a štýl zjemňuje, naozaj je to víla z iných čias. Ale s tetovaniami :-)


8/16/2013

Prêt-à-click


This is Paulina, the designer of me&m, during one of the tropical days in the city. Before she takes off to Sweden to study fashion design, you can catch me&m on the catwalk: today, at this party in Bratislava. Plus a few highly clickable links for you (I am off to Prague for the weekend, yay!)
Toto je Paulina, dizajnérka značky me&m, počas jedného z tropických mestských dní. Prehliadku me&m môžete zhliadnuť vrámci tejto letnej párty v Bratislave ešte predtým ako Paulina odíde študovať módny dizajn do Švédska. Plus pár prudko klikateľných linkov pre vás (a víkend v Prahe pre mňa, ha!):

1. You know Katta's photo work, now she has a blog dedicated to child photography and children in general. Like how it is cute without being too cheesy or hellokitschy.
Kattine fotografie už možno poznáte, a teraz do svojho portfólia pridala aj blog o detskej fotografii a detskom svete vo všeobecnosti. No, a ako pekne sa to dá aj bez zbytočných ozdôb a ahojmačičiek.

2. Do you know Humans Of New York? I am in love with the photo project, honestly. Now I discovered a Prague version of it, inspired by the original.
Poznáte Humans of New York? Mňa ten fotoprojekt neskutočne baví. A teraz som objavila pražskú verziu, inšpirovanú originálom.

3. If you like architecture and interior design, check out these two young Slovak studios, Plusminus architects (cool office!) and Mimo architects. Oh, and congratz to a young Czech studio B2 Architecture on impressing Milan.
Ak máte radi architektúru a interiérový dizajn, pozrite dve mladé slovenské štúdiá, Plusminus architects (super kancle!) a Mimo architektov. Apropó, veľké blahoželania mladej architekte v Prahe a jej štúdiu B2 Architecture k úspechu v Miláne.

Komunitný bonus: O staromestskom ihrisku Kontakt som písala tu. Ak chcete podporiť jeho záchranu, teraz sa môžete pripojiť k petícii tu alebo priamo v Kontakte na Ventúrskej.

8/15/2013

Beating the heat, Bratislava


Zuzanka from the very refreshing blog The Hedonist Club knows a thing or two about enjoying stuff. Like the summer heat with colourful fans. Or blue with black (my favorite combination right now).

Zuzanka z veľmi osviežujúceho blogu The Hedonist Club vie čo-to o vychutnávaní si vecí. Napríklad horúceho leta s farebným vejárom. Alebo (mojej momentálne obľúbenej kombinácii) modrej s čiernou.

8/12/2013

In the detail: blue ribbon


That's all I am going to show you of this girl now. Her bow of blue ribbon. Some pictures I take on the streets I am not putting up on the blog, but saving them for a project that quietly keeps forming itself. Keep your fingers crossed, please :-)

V tejto chvíli je to z tohto dievčaťa všetko, krásny detail modrej stužky vo vlasoch. Niektoré fotky, ktoré teraz na ulici fotím, nedávam na blog, ale ukladám pre projekt, ktorý len ticho naberá na obrysoch. Držte, prosím, palce :-)

8/11/2013

Prêt-à-click
Got a new favorite place in town: the U Kubistu bistro. Simple design, excellent, fresh food, local wines, lovely atmosphere, makes me feel like I am in New York. Or Copenhagen (which I haven't been to yet, but feels like it, haha). From tomorrow on they have a wifi installed, so I found a new second home and office :-) Plus a few highly clickable links for you:
Moje nové obľúbené miesto v meste: bystré bistro U Kubistu. Jednoduchý dizajn, výborné jedlo z čerstvých surovín, lokálne vína, milá atmosféra, mám z toho ľahko nújorský feeling. Alebo kodaňský (aj keď v Kodani som ešte nebola, ale takto si to predstavujem, haha). Od zajtra majú aj wifi, takže mám druhý home office :-) Plus pár prudko klikateľných linkov pre vás:

1.  The old city market Stará Tržnica is renewing regular food and community markets and they are looking for sellers. If you know any, here all the info.
Stará Tržnica plánuje obnoviť pravidelné potravinové a komunitné trhy a hľadajú trhovníkov-predajcov do najkrajšej tržnice mesta. Ak o nejakých viete, tu všetko info.

2. There are some things in life that make you feel content. Like this Slovak food-lifestyle-photo blog.
Niektoré veci a momenty majú schopnosť vyvolať pocit takej príjmenej spokojnosti. Napríklad aj tento slovenský food-lifestlyle-fotoblog

3. And then there are those arousing restless thoughts. Like Psychonautica8 and my favorite article to discuss (and there were loooong discussions with my guy, who by the way writes the blog).
A potom sú také, ktoré vyvolávajú skôr nepokoj myšlienok. Ako Psychonautica8 a jeden z obľúbených článkov na diskusiu na nej. A boli to dlhééé diskusie s chlapom, verte mi (ktorý ten blog píše).

Bonus: In case it made you feel anxious, click here. Yup, this blog is officially famous, haha!
Update: The story is continuing to develop. Oh how could they! :-)
Bonus: Pre zahnanie prípadných pocitov úzkosti, klik sem. Je to tam, tento blog je oficiálne slávny, haha. Dovi! :-)  
Doplnenie: Príbeh sa rozvíja. Ako len mohli?! :-)

8/09/2013

What team are you on?, Bratislava


This girl's team was obviously Slowatch, I caught her at their Grand opening night. A fan of the biking culture, she is planning to study in the Netherlands where they are born with a love for bikes. And a very personal remark: 82 was a good year :-)

Táto slečna bola evidentne na strane tímu Slowatch, fotky sú z ich otváracieho večera. Ako fanúšik cyklokultúry sa chystá na štúdium v Holandsku, kde lásku k bicyklom dostávajú do vienka. A na osobnejšiu nôtu: 82 bol dobrý ročník :-)