5/31/2012

Mustard & Stripes, Berlin


Mustard on stripes. Mustered stripes. Striped mustard.... Anyway, I love stripes and I love mustard (even more in this oversized version), so when they are together, it means even more love. Happy Children's Day everyone! :-)

Horčicové pásiky. Horčica na pásikoch. Pásikovaná horčica... Každopádne, pásiky môžem, a môžem aj farbu horčicovú (v nadrozmernej veľkosti dokonca nadrozmerne), takže spolu generujú ešte viac lásky. Veselý deň detí prajem! :-)

Where letters go to retire, Berlin


With all the museums Berlin has to offer, we went for... yup, the Buchstabenmuseum. It is the place where old letters, fragments of neon signs or whole signs retire, where they are collected and repaired and exhibited (some in color co-ordinated small rooms). My love for typography blossomed in here (I have been looking for some time for old letters at flea markets, with no luck yet), and even though you can't buy these beauties, I recommend a visit!

So všetkými múzeami, ktoré Berlín ponúka, sme sa rozhodli pre... áno, múzeum písmenok, tzv. Buchstabenmuseum. To je miesto, kam staré písmená, časti neónových nápisov alebo celé nápisy chodia do dôchodku, a kde ich partička nadšencov reparuje, zachraňuje a vystavuje (niektoré v tematicky jednofarebných miestnostiach). Moja láska k typografii tu úplne rozkvitla (už dávno po blšákoch snorím po starých písmenách, zatiaľ neúspešne), a napriek tomu, že tu žiadne písmeno nie je na predaj, odporúčam!  5/30/2012

At Efa's, BerlinDuring a very short stay we managed to decide on Berlin Mitte as our favorite part of town, with laid back atmosphere, local people and international crowd mixing in cool places and stylish little shops. We even found our favorite frozen yogurt place called Efa's with this beautiful girl behind the counter. I love her full bangs and her very girly, yet charmingly seducing style. True Berliner girl detail right now: jeans shorts with stockings, with the stockings line peaking out just beneath the edge of the shorts.

Počas pár dní v Berlíne sa nám podarilo vybrať si obľúbenú časť mesta: Berlin Mitte, s pohodovou atmosférou, domácimi aj zahraničnými mixujúcimi sa v milých podnikoch a štýlových malých obchodíkoch. Dokonca sme si našli obľúbené miesto s mrazeným jogurtom (nová závislosť!), ktorý sa volá Efa's, s touto očarujúcou dievčinou za pultom. Ticho jej závidím plnú ofinu a veľmi sa mi páči jej nevinno dievčenský a predsa zvodný štýl. Aktuálny detail pravých Berlínčaniek: šortky s čiernymi pančuškami, s lemom vykúkajúcim tesne pod koncom šortiek.

5/29/2012

A couple of cameras, Berlin


I caught this lovely couple walking around Berlin Mitte and though they may appear as true Berliners, they were actually visiting from England/Scotland.

Túto dvojicu som stretla na ceste do štvrti Berlin Mitte, a aj keď na pohľad pôsobia ako úplní Berlínčania, boli práve na návšteve z Anglicka/Škótska.

A couple of coats, Berlin


It was a bit chilly the first days of our stay in Berlin, hence the coats above. You know what, I can just totally see myself and my guy wearing them, ha! Me in the black, structured, asymetrical trench and him in funky checkered coat... weeeell, we kind of have to work on that, ehm, but yes, cute couple! :-)

Po večeroch bolo napriek máju v Berlíne celkom sviežo, viď kabáty dvojice vyššie. Ináč, úúúplne si nás s mojím chlapom viem v nich predstaviť, ha! Ja v čiernom asymetrickom, štruktúrovanom trenčkote, on vo vtipne károvanom kabáte... ehm, na tom ešte musíme vlastne troška popracovať, ale hej, milá dvojica! :-)

5/28/2012

Berlin, baby! 


 
 


It's been a lot of meeting, greeting, eating, seeing in Berlin and at The Hive. More of it coming soon! :-)
Sme sa veľa stretávali, rozprávali, ochutnávali, zažívali, v Berlíne aj na The Hive. Viac čoskoro! :-)

5/25/2012

In the detail: "chlebník"


I am not kidding, I need this bag :-) My mum has probably thrown out our childhood ones, and even though I am not planning to carry around any bread in it (chlebník in Slovak means something like bread bag. Well, hello, I am trying to go bread and pastry free anyway...), I just love the washed out colour, white lining and leather details. Any idea, where can I get one?

Nerobím si srandu, potrebujem takýto chlebník :-) Mamina naše detské verzie zrejme dávno vyhodila a ja v ňom síce chleba nosiť nebudem (práve sa snažím prejsť na režim bez pečiva, haló), ale jemne vypratý, ošúchaný look s bielym lemovaním a koženými detailami sa mi fakt páči. Takým tým nostalgickým spôsobom. Nejaký nápad, kde ho dnes zoženiem?

5/24/2012

Ela, a third generation of milliners in Košice While in Košice I met with Ela, a cheerful milliner of a third generation. And while we sat in her tiny tiny tiny! shop "Klobučníctvo Eleonóra" just of Hlavná street she showed me old photos of her grandmother Elena, who, at age 18, opened her own shop Salón Icka in Košice. Which means she was the youngest female entrepreneur in town, hats off to that! She started off by making hats for friends and maids working in Košice.
While wearing hats is not an everyday issue in Košice (I am not sure it is anywhere in the world right now...), funerals don't go without hats in Košice, a local unwritten rule. But it's not all weddings and funerals in this little shop, Ela has some lovely fedoras, riding caps and hats, and makes also her own line of slightly retro, funky hatwear. So if you happen to wander around town, look for a little shop in a courtyard around Hlavná 93 and stop by for a little chat and fooling around with trying on hats like we did with Misha, ha! :-)


Ešte počas víkendu v Košiciach som natrafila na Elu, veselú klobučníčku tretej generácie. Ako sme sedeli, či skôr postávali, v jej miniatúrnom obchodíku na Hlavnej ulici, vytiahla fotky svojej starej mamy Eleny, ktorá si ako 18-ročná otvorila vlastný Salón Icka v Košiciach, čím sa stala najmladšou podnikateľkou v meste. Na to sa dá len: klobúk dole! Stará mama Elena začala robiť klobúky pre kamarátky, známych a slúžky bohatých rodín.
Aj keď nosenie klobúkov nie je v Košiciach bežnou záležitosťou (ináč, zdá sa mi, že to dnes nie je bežné nikde na svete asi...), existuje miestna tradícia a nepísané pravidlo nosenia klobúkov na pohreby. Obchodík je však okrem dámičkovských klobúčikov plný aj super pánskych klobúkov, fedor, jazdeckých čiapok, slamákov, a Ela robí aj svoju autorskú, jemne retro, veselú líniu pokrývok hlavy. Ak sa teda budete náhodou túlať po Košiciach, hľadajte malé Klobučníctvo Eleonóra vo dvore okolo Hlavnej 93 a stavte sa na kus reči a zábavu so skúšaním klobúkov pred zrkadlom, ha! :-)
5/23/2012

The world fell silent yesterday


I had this idea that one day, when I grow up, I will own a piece of her amazing jewelery. Mariena was one of her songs that didn't go out of my head. I always wanted to photograph her, one day, I thought she was an amazing artist. At the recent Dobrý trh I was passing her by in the crowd, hurrying, and I thought, well, I stop her next time, next time, there is time.... Nothing is going to change the fact, that Bety K. Majerníková is a great loss for our world, that fell silent yesterday.
I guess what I am trying to say is that we shouldn't wait to tell someone if we think they are amazing. And if you love someone, tell them. Now, don't wait.

Vždy som si hovorila, že keď budem veľká, budem vlastniť niektorý z jej úžasných šperkov. Mariena bola jedna z jej piesní, ktorá mi nešla z hlavy. A túžila som ju odfotiť, jedného dňa, raz, krásnu šperkárku a charizmatickú speváčku. Na poslednom Dobrom trhu sme prechádzali okolo seba, ja v polobehu, a hovorila som si, nabudúce, nabudúce ju zastavím, máme čas.... Nič nezmení fakt, že Bety K. Majerníková je veľká strata pre náš svet, ktorý včera na chvíľu stíchol.
Myslím, že čo sa tu snažím povedať je, že by sme nemali čakať niekomu povedať, ak si myslíme, že je úžasný. A ak máte niekoho radi, povedzte mu to. Teraz, nečakajte.

5/22/2012

Beige&Turquoise, Bratislava
Would you have ever thought beige and turquoise/light blue would go so well together? I love it here on Alexandra, but have a slight suspicion, that it just might have something to do with her blonde hair and fair complexion. Have a lovely Tuesday!

Kto by si pomyslel, že béžová bude tak krásne ladiť s tyrkysovou/bledomodrou. Ja teda nie, a tak ma táto kombinácia na Alexandre o to viac dostala. Mám však podozrenie, že to na nej tak krásne komplexne ladí aj vďaka jej blond vlasom a svetlej pokožke. Prajem krásny utorok!

5/17/2012

In the detail: birds of a feather


Veronika, at Dobrý trh in BratislavaIt was raining  for a while during Dobrý trh, but it didn't seem to dampen no one's spirit that Saturday. Yes, I have followed Veronika and her Jeffrey Campbell "Night Walks" and yes, apparently they are comfortable to walk in :-)
Sending my "Hallo, wie gehts?" from Berlin!

Na Dobrom trhu v sobotu chvíľu pršalo, ale väčšine ľudí to vôbec neprekážalo. Áno, Veroniku a jej Jeffrey Campbell "Night Walks" som nasledovala a áno, vraj sa v nich chodí pohodlne :-)
Mávam vám z Berlína!


5/14/2012

Preview: Saturday on Dobrý trh


They were a couple. And it just started to rain... All right, and now back to preparing tomorrow's Creative morning :-)

Bola to dvojica. A práve začalo pršať... A teraz späť k príprave na zajtrajšie Kreatívne ráno! :-)

Invitation: Kreatívne ráno o móde


This should be fun :-) A bit last minute, but you are cordially invited to another one of the "Creative morning" series held at KC Dunaj in Bratislava. This one will be about fashion: creating it, selling it, presenting it, marketing it, dreaming it, living it... as seen by three very different designers: Dana Kleinert, Lenka Sršňová and Boris Hanečka. And now the fun part: I will be hosting, haha. No, it's actually not funny, I am a bit scared and excited at the same time.
The good part: Slávica design shop, selling tons of Slovak and Czech design, will be open during the morning with a 5 % discount, so it's free coffee and shopping tomorrow, sounds like a good morning! :-)

Toto bude (možno) sranda :-) Síce na poslednú chvíľu, ale o to srdečnejšie pozývam na ďalšie zo série Kreatívnych rán v KC Dunaj v Bratislave. Toto bude o móde: o jej tvorení, predávaní, prezentovaní, marketovaní, snívaní o nej a žití s ňou... z pohľadu troch veľmi rozdielnych návrhárov: Dany Kleinert, Lenky Sršňovej a Borisa Hanečku. A tá zábavná časť: budem tú diskusiu viesť, haha. Vlastne, to moc vtipné nie je, som skôr vystrašená a zároveň sa na tú diskusiu veľmi teším.
A bonus pre vás: dizajnový obchodík Slávica, ktorý predáva najmä slovenský a český dizajn, bude mať počas rána otvorené a 5 % zľavu pre návštevníkov, takže free káva a shopping, to by malo byť dobré ráno! :-)

5/13/2012

People and Tonbo vs. puojdPainter in the making: Katarína

Just finished the album I shot for the brand puojd: real people wearing pieces of the new collection "Krava" (Cow). Read the story of how the collection came to life. Another thing I saw in the cow pattern (made from the shape of Slovakia), is a slightly ironic reference and play with all the very hip and global animal prints like snake, leopard, zebra, and I love it as an idea! :-) Here just a few of my favorite pics from the shooting, more (as well as pics from the very successful fashion show) you can find at puojd's FB page, here. Enjoy! 

Práve som dokončila album fotiek pre značku puojd: ľudia v kúskoch z novej kolekcie "Krava". Prečítaje si príbeh kolekcie tu aha. Jedna z vecí, ktorú som videla v grafickom motíve kravy (vyskladanom z mapy Slovenska), bola jemne ironická referencia a hra na svetové a cool zvieracie potlače: leopard, had, krokodíl, zebra, čokoľvek, a to sa mi tak páči :-) Tu len pár z mojích obľúbených záberov z fotenia, viac (ako aj fotky z vydarenej prehliadky) nájdete na FB stánke puojdu. Nech sa ľúbi!

Peek-a-boo: Veronika

 The man in the hood: Ján

Sister sister: Ema and Cina

Friends: Július and Ivy

The quiet man: Július
The musician: Pišta

...and the muse: Janica

The traveler: Gabriela

Like father, like son: Robo and Koloman

Multitalented while multitasking: Janica

The outspoken blogger: Samo

The beauty and the bike: Natália

Snap me if you can: Cyril

Opening and closing, painting and modeling: Katarína. Have a great week!