6/25/2011

Prêt-à-click


This was the last piece of art I saw when leaving the Art of Taste event at night and I couldn't agree more - Here it can be better too. It's only up to me and you. Let's start right now with a better weekend:
Toto bol posledný kúsok umenia, ktorý ma vyprevádzal z Art of Taste eventu a v tej hlbokej nočnej chvíli udrel na citlivú strunu - Áno, aj tu môže byť lepšie. Je to len na mne a na tebe. Začať môžeme hneď lepšími zážitkami typu víkendového:

1. Do something for your body and join the Ladies Run in Bratislava on Saturday, or something for your musical soul and go dig to the Musical Market on Saturday afternoon. And on Thursday come to the Nu Spirit Fashion, a new event created by the club. And attention! Idea of the week goes to: a neighborhood barbeque! This one will be on Panenská street, but who said you can't organize your own. If there are people we should know, get along with and stick together, it's the ones living close.
Urobte niečo pre svoje telo a šup v sobotu na Ladies Run v Bratislave, alebo niečo pre svoju muzikálnu dušu a navštívte Hudobnú burzu, tiež v sobotu, tiež v Bratislave. A vo štvrok sa vidíme na Nu Spirit Fashion, novom type večera v Nu Spirit klube. A pozor! Cenu Myšlienka týždňa získava: susedská grilovačka! Táto konkrétne bude na Panenskej, ale kto povedal, že si nemôžeme zorganizovať vlastnú, všakže. Mám pocit, že ľudia, ktorých by sme mali aspoň troška poznať, vychádzať s nimi a držať spolu, sú aj tí, ktorí žijú najbližšie k nám.

2. Coming very soon is the International Animation Festival in Žilina, known as Fest Anča, here. I haven't been there yet, hope to make it there this year. Anybody going? :-)
Hneď za rohom a v Žiline čaká Medzinárodný festival animovaných filmov aka Fest Anča. Minulý rok ma kvôli práci minul, tento rok by som sa rada pozrela - chystáte sa niekto? :-)

3. Top bloggers who use analogue cameras, part one, as put together by lomography.com. Enjoy! :-)
Top blogeri, ktorí fotia na klasický film, časť prvá, zostavená lomography.com. Nech sa ľúbi! :-)

2 comments:

  1. toto je super inšpiratívny post :)

    ReplyDelete
  2. na anči som bola každý deň okrem dneška, skolila ma choroba. alebo bolo tam geniaaalne. každý, kto nebol, môže ľutovať

    ReplyDelete