12/29/2011

Sasson Kedem, Tel Aviv Fashion WeekOne of my favorite show was the very highly regarded Sasson Kedem and his more architecture than fashion. The show was dedicated to Sasson's late father and the inspiration with the Egyptian roots was clear with the dotted see through leggins and black flat sandals. It was dreamy, very feminine, but  down to earth at the same time, with sharp lines.

Jedna z mojich top prehliadok bol veľmi populárny Sasson Kedem a jeho viac architektúra šiat ako móda. Prehliadka bola venovaná Sassonovmu otcovi a inšpirácia egyptskými koreňmi bola jasne citeľná aj v priehľadných legínach a jednoduchých čiernych sandáloch. Celkový dojem bol snový a veľmi ženský, ale zároveň aj veľmi uchopiteľný, so silnými líniami.

3 comments: