8/02/2012

Zora, Pohoda festival


During a very hot festival day patches of bright, bold yellow kept appearing somewhere in the crowd and then disappearing again, until I caught up with them by sunset: Zora and her refreshingly yellow dress.

Počas horúceho festivalového dňa sa mi z času na čas pred očami zjavil kúsok žiarivej, živej žltej v dave, a potom zasa rýchlo zmizol. Až podvečer sme na seba narazili v plnej kráse: Zora a jej osviežujúco žlté šaty.

7 comments: