11/13/2012

Self-made, New York


Anther black and grey coolness. Luke is a tattoo artist from California, living in New York, and as his tattoo says, a self- made man. You can check out the complete tattoo at the internet version of my Instagram account.

Ešte viac čieno-šedej štýlovosti. Luke je tetovač z Kalifornie, žijúci v New Yorku, a ako jeho tetovanie hovorí, self-made man. Celé tetovanie nájdete na internetovej stránke môjho Instagram účtu.

4 comments: