5/11/2014

Prêt-à-click


Lenka Sršňová vs. Converse tie-dye

 Marek Cina vs. Converse tie-dye

 Dominika Žáková vs. Converse tie-dye


Young Slovak artists (Lenka, Marek and Dominika) vs. Converse's tie-dye range was a project I shot for Inspire magazine. Inspired by the colours and technique, Lenka create the magical-fantastical, colourful helmet, Marek worked with paper, his favorite material, and upgraded a toy car, and Dominika used the tie-dye technique on the back of one of her paintings. It was a great project, thank you!
And I got a few other, highly clickable links for you:
Mladí slovenskí umelci (Lenka, Marek a Dominka) vs. Converse tie-dye kolekcia bol projekt, ktorý som nafotila pre Inspire magazín. Ovplyvnení a inšpirovaní farbami a technikou, každý z nich vytvoril nejaký objekt. Lenka magicko-fantastickú, farebnú helmu, Marek pracoval so svojím obľúbeným materiálom, papierom, a vynovil staré hračkárske auto, a Dominika použitím tie-dye techniky vytvorila na chrbte jedného zo svojich obrazov obraz nový. Bol to zážitok, ďakujem!
K tomu pripájam pár prudko klikateľných linkov:

1. The Czech jewellery brand, Zorya (know for experimenting with crystals on rough rope) has got a beautiful catalogue out, you can flip through it here.
Česká šperkárska značka Zorya (známa experimentovaním s lanom zarasteným kryštálmi) má nádherný katalóg, tu si ho môžete prelistovať.

2. RTVS, Radio and Television Slovakia, is running a series of short documentaries about socialist phenomenons like mini skirts, bikinis, bikes and many more. And they are on FB too.
RTVS práve vysiela sériu krátkych filmov o fetišoch socializmu ako boli napríklad minisukne, bikiny alebo bicykle a mnohé iné. Viac o nich nájdete na FB, tu.

3. Wonderful work with wood of a young Czech guy, love every piece of it!
Prekrásna práca s drevom českého mladého muža, každý kus by som brala!

Bonus: How can a hungarian fashion brand go global? I did a guest post on Nanushka's Sandra Sandor, who will be speaking on this week's By Design conference in Bratislava. Apparently, there are still a few tickets left.
Bonus: O tom ako sa môže z maďarskej (slovenskej, českej, poľskej - nehodiace sa vyškrtni) stať úspešná globálna značka. O Nanushke a Sandre Sandor, ktorá bude tento týždeň hovoriť na By Design konferencii v Bratislave, som napísala guest post, tu aha. A vraj ešte nejaké lístky na predaj sú.

2 comments:

  1. tá helma je skvelá
    aj prvá fotka!
    vlastne, všetko, celý post

    ReplyDelete