11/17/2015

Fashion LIVE! 2015


This year I have tried to synchronize the third edition of Fashion LIVE! with my third month of motherhood. And since the baby is the boss, concering timing (and everything actually), altogether I have seen three shows. At night, after putting littleM to bed, I set off to Stará tržnica to see the last shows of the days.

Tretí ročník módneho podujatia Fashion LIVE! som sa tento rok snažila zladiť s tretím mesiacom materstva. A keďže čo sa týka časovania, bábätko je šéf, výsledok: tri prehliadky za tri dni. Večer, keď dieta spokojne spalo a otec strážil jeho nevinný spánok, som vyrazila do Starej tržnice si pozrieť vyvrcholenia prehliadkových dní.


The first evening it was Martin Hrča and his collection "From under the nests". The impressive colour-code of nature (sky blue, moss green and sunny to dark yellow) could have ended up quite kitschy in other hands, but in his interpretation it turned out to be a fairy tale collection. With artsy applications and layering typical for Martin's aesthetics, the atmosphere was underlined by a poetic styling. Even if after the show many have asked what the models were carrying on their heads. "Oh well, lumps," said Martin with a shy smile. (lump = hrča in Slovak)

Prvý večer to bol Martin Hrča a kolekcia Spod hniezd. Pôsobi farebnosti prírody (blankytná modrá, machová zelená a žlto-hnedá) by mohla pri komkoľvek inom pôsobiť gýčovo, pod jeho rukami sa menila na rozprávkovú kolekciu, s prvkami ako výtvarné aplikácie a vrstvenie, typickými pre jeho cítenie. Atmosféru dotváral celkový poetický styling, aj keď po prehliadke sa viacerí pýtali čo to vlastne mali modelky a modelovia na hlave. "No predsa hrče," usmial sa Martin. 
Celú kolekciu si môžete pozrieť tu.


Boris Hanečka introduced the most extensive collection this year (created in collaboration with the designer Dana Voda), that carried sings of both their works. Dana specializes in knits and has been working for big brands like Escada. The collaboration with Boris happened gradually, over the summer, during meetings where the collection and the final styling was created. "I love new things. And I love collaborations because it is trough them that I discover new versions of myself," said Boris.

Boris Hanečka v spolupráci s dizajnérkou Danou Voda predviedol najrozsiahlejšiu kolekciu, ktorá v sebe skĺbila prvky od oboch dizajnérov. Dana sa špecializuje na úplety a roky spolupracuje s veľkými svetovými značkami typu Escada. Spolupráca s Borisom vznikala postupne, od leta, pri stretnutniach, na ktorých ju ladili - od tvorby modelov až po celkový styling. "Mám rád nové veci. A spolupráce ma bavia, pretože cez ne odhaľujem nové nové verzie môjho ja," povedal o spolupráci Boris.
The collection was full of beautiful details: fur on pockets, shoulders and coat sleeves, long arm gloves (that were seen in Boris' previous Paternoster collection), impressive head pieces and rich applications. Because of its richness, I sometimes got lost concerning the unifying theme of the collection, but the overall impression was grand.

Kolekcia bola plná krásnych detailov: kožušín na vreckách aj ramenách a rukávoch kabátov, dlhých rukávnikov, ktoré dopĺňali jednotlivé modely (a nadväzovali na Borisovu predošlú kolekciu Paternoster), efektných hlavových dekorácií aj bohaté aplikácie. V celkovej bohatosti sa pre mňa v určitých momentoch troška strácala jednotnosť kolekcie, ale celkový dojem bol veľkolepý.Celú prehliadku si môžete pozrieť tu.


On the third day I was looking forward to Marcel Holubec and his collection Delusion. With a light and sophisticated touch, Marcel followed up on his last year's collection, its lightness and sportiness, with a more distinct colouring and originals prints inspired by van Gogh (the prints were created in collaboration with puojd textiles). Stand out pieces were the straw hats and straw application, as well as interestingly cut shoulders on shirts and perforated leather pieces.

Tretí deň som sa vrámci večerných prehliadok tešila na kolekciu Marcela Holubca, Delusion. Marcel krásne nadviazal na ľahkosť a športovosť svojej minuloročnej kolekcie, s výraznejšou farebnosťou a pôvodnými potlačami inšpirovanými van Goghom (potlače vznikali v spolupráci s puojd textiles). Zaujímavá bola práca so slameným materiálom na klobúkoch aj šatách, ako aj výrazne strihané ramená košieľ a perforovaná koža.The show got awarded as the Best Show Fashion LIVE! See the whole collection here.
Prehliadka si vyslúžila ocenenie Best Show Fashion LIVE! Celú kolekciu si môžete pozrieť tu.


The award for Best Designer went to Lenka Sršňová and her collection BonBon, that I didn't get to see, but you can see it here.
Overall, Fashion LIVE! this year has grown and added many accompanying activities on several locations, which points out the higher professionality in organization and overall growth. I wish the organizers next year a date that includes a weekend as well, that would fill the hall of Stará tržnica not only for the evenings, but during the day as well. The designers deserve it.

Ocenenie Best Designer Fashion LIVE! získala Lenka Sršňová s kolekciou BonBon, ktorú som bohužiaľ nestihla, vy si ju môžete pozrieť tu.
Celkovo sa podujatie Fashion LIVE! tento rok rozrástlo o bohaté sprievodné aktivity na viacerých miestach po meste počas aj pred konaním maratónu prehliadok v tržnici, čo naznačuje profesionalizovanie a rast podujatia. Organizátorom by som dopriala víkendový termín konania, ktorý by zaplnil Starú tržnicu nielen počas večerov, ale aj cez deň. Dizajnéri si to zaslúžia.

1 comment:

  1. Prada handbags keep up with the rhythm of the preservation of food-grade, in a Chanel handbags coat transparent crisper, a distance what it thought it was convenient, more eye-catching in the hand, a star Fun Street Rolex Watches beat up people new favorite.The price of gold up to 50,000 barrels package, is theBalenciaga Handbags show in Dubai's new interpretation, Tyrant gold leather, with chain straps, and even mobile and packet ports are designed to be so Breitling Watches lifelike, really makes it difficult to distinguishHome fragrance designers really have ideas, inspiration can come from the world of the mountains, the same can also come from a small life, go shopping basket Fake Mulberry Handbag put on it.

    ReplyDelete