5/18/2016

Stylish moms of Bratislava: Mikina

 Mikina (34), mom of Samara (4) and Lada (2)

I have first met Mikina about five years ago when she's been living and working in Paris. Being a bit nostalgic, you can look back at that here. Or here. A lot of things have changed since then, ha. Like Mikina having two wonderful girls and living back in Bratislava. And some things haven't changed, like while being a mom, Mikina is still a sought after graphic designer, responsible for logos, brand identities (a lot of brands being in fashion and design), book covers, even EMMA fashion magazine's redesign. See her current work here. And since she has a wonderful, minimalist, but eye catching personal style, that has a clear Parisian allure, I am happy she is part of this photo series about stylish moms.

Mikinu som prvý raz stretla asi pred piatimi rokmi v Paríži, kde žila a pracovala. Pre tú nostalgiu si tie fotky môžete pozrieť tu. Alebo tu. Odvtedy sa veľa vecí zmenilo, ha. Napríklad Mikina má dve parádne dcéry a žije v Bratislave. A niektoré veci sa nezmenili. Napríklad to, že aj počas materskej dovolenky je Mikina vyhľadávanou grafickou dizajnérkou, na konte má logá a identity značiek (mnohé z nich práve z oblasti módy a dizajnu), obálky kníh, a dokonca redizajn módneho magazínu EMMA. Jej aktuálne práce si môžete pozrieť tu. A keďže má krásne minimalistický, ale neprehliadnuteľný osobný štýl, na ktorom cítiť vplyv Paríža, som rada, že je súčasťou tejto série fotiek o štýlových mamách.


How did motherhood change your wardrobe?
It actually didn't, my wardrobe hasn't changed. I am a lifetime believer in recycling, I can't throw things out, so I wear them. I have always chosen my clothes as pieces that fit to the ones I already have. After having two kids, I can still wear the dress I got when I was thirteen. Fifty percent of my wardrobe is oversized, so I went through pregnancy without the need to buy special maternity pieces. The only things I do not wear anymore, are T-shirts with prints. They've been confiscated by my daughters anyway, so we are going to develop the concept of recycling.

Ako ovplyvnilo materstvo tvoj šatník?
Môj šatník neprešiel vôbec žiadnou zmenou. Som celoživotná recyklátorka, nedokážem veci vyhadzovať a tak ich nosím. Vždy som si oblečenie vyberala ako kusy, ktoré sa mi hodia k tým, ktoré už mám. Po dvoch deťoch mi sadnú aj šaty, ktoré som dostala, keď som mala trinásť. Päťdesiat percent môjho šatníka má oversize siluetu, takže dokonca aj tehotenstvo som prežila bez potreby kupovať si špeciálne tehotenské kúsky. Jediné, čo si dnes už neoblečiem, sú tričká s potlačou. A tie mi už zobrali moje dcéry, takže koncept recyklácie budeme ďalej rozvíjať. 


What's your advice/secret tip?
My main tip that really goes with motherhood and the need to save time and money, is shopping online. For myself, my husband, the girls. There is a year and a half between Samara and Lada and today they basically share a wardrobe. A lot of things that Samara doesn't wear, end up worn by Lada. The best clothes we get from COS, Petit Bateau or from the brand I usually bring from the french grocery chain Monoprix/Bout'chou. They are like the mini versions of grown up outfits. And the shoes. I prefer brands that are functional, but have a certain aesthetics. And of course longevity. When I buy my kids two/three pairs of good shoes for a season, I know the younger one will get them almost as new and can still wear them. My favorites are Pom d'Api, Mellow Yellow, Bisgaard or Start Rite.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip?
Moja hlavná vychytávka, ktorá naozaj súvisí s materstvom a potrebou šetriť čas a peniaze, je nakupovanie cez internet. Pre seba, manžela aj deti. Medzi Ladou a Samarou je rok a pol ročný rozdiel a v podstave dnes už majú spoločný šatník. Veľa vecí, ktoré Samara nevynosí, vynosí Lada. Najlepšie oblečenie máme z COS, Petit Bateau alebo od značky, ktorú si nosím z francúzskych potravín Monoprix/Bout'chou. Sú to také zmenšeniny dospeláckych outfitov. A potom topánky. Obľúbila som si niekoľko značiek, ktoré spĺňajú moje predstavy o detskej funkčnej, ale estetickej obuvi. A najmä oceňujem trvácnosť. Keď dieťaťu kúpim dva/tri páry kvalitných topánok na jednu sezónu, viem, že mladšia ich dostnae v pôvodnom stave a môže ich donosiť. Najobľúbenejšie sú Pom d'Api, Mellow Yellow, Bisgaard alebo Start Rite.

The girls all wearing NEVA Oslo bracelets with monograms

What's your inspiration?
I get inspired by action packed moms that travel a lot with their kids. Moms that create with kids, make their clothes or toys and the kids are a part of the creative process. I am inspired by moms that raise their kids in the spirit of 'savoir vivre', where beauty is a part of being. And it is present in clothes, dining, in the need to live culturally, to have culture present even in situations were are not being seen by others, where it is a natural part of us.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Inšpirujú ma akčné mamy, ktoré s deťmi veľa cestujú. Potom tie, ktoré s deťmi tvoria, vyrábajú im doma oblečenie a hračky a deti sú súčasťou kreatívneho procesu. Inšpirujú ma také, ktoré deti vychovávajú k 'savoir vivre', kde krása je súčasťou bytia. Prejavuje sa v obliekaní, stolovaní, potrebe mať kultúru aj v situáciách, kde nie sme inými videní a je našou prirodzenou súčasťou, do ktorej sa nemusíme nútiť.

Mikina is wearing: jacket, cardigan and boots from COS, vintage silk blouse, Bang&Olufsen headphones

6 comments:

 1. zase som prvá a zase dávam srdco ♥
  mikininu tvorbu sledujem juj, baví ma toto!

  ReplyDelete
 2. Keby táto pani Mikina napísala knihu, stojím prvá v šóre. Veľmi inšpirujúce! :)

  ReplyDelete
 3. tá posledná odpoveď <3

  ReplyDelete
 4. Vyborneee :) a krasne mena pre dievcatka :)

  ReplyDelete
 5. Je pohladením pre dušu čítať takéto názory, pohľady na svet.

  ReplyDelete
 6. dakujem za komenty, potesili! :-)

  ReplyDelete