8/15/2016

Blue, Bratislava


Met this cute couple some time ago at Medická gardens and I realized how wonderful it is how motherhood is such an individual thing, it comes in all forms, colours and styles. And because all moms surely from time to time feel under (even well meant) pressure how to do things, and each mom has to find her own path, form, colour and style, so high five to all moms!
Here I love their matching blue tone and the little boy, Ľuboško's kimono, brought straight from Japan. I am so going on a hunt for kimonos for littleM!

Tento milý pár som stretla nedávno v Medickej, a aj vďaka nim som si uvedomila aké je super, že materstvo je taká individuálna vec, prejavujúca sa v rôznych formách, farbách, štýloch. A vzhľadom na to, že sa každá mama určite z času na čas cíti pod tlakom (hoci aj dobre mysleným) okolia, ako treba veci robiť, a každá si prejde svojou cestou, kým nájde svoju formu, farbu, štýl, horná päťka všetkým mamám! 
Tu ma baví tá krásna modrá harmónia a parádne kimono Ľuboška priamo z Japonska. 3,2,1, idem hľadať kimoná pre malúM!

1 comment:

  1. Jeeej, s touto babou som bola na predporodnom kurze :)

    ReplyDelete