11/14/2016

Betka, Bratislava


...or the magic of light at Berlinka cafe. And personal hairstyle. And the combination of simple, basic colours (the green and blue just gets me). The result looks like a gallery painting. Or a Tim Burton movie casting, in the best sense of the word. Just magical.

...alebo čaro svetla v Berlinke. A osobitého účesu. A kombinácie jednoduchých, základných farieb (zelená a modrá, dovi). Výsledkom je portrét ako maľovaný. Alebo fotka z castingu Tima Burtona, v tom najlepšom slova zmysle. Proste čarovná je.

No comments:

Post a Comment