12/03/2016

Living with art


Some time ago I did a little shooting in my home in co-operation with web umenia, which is the online datebase of 7 Slovak art galleries cataloguing 100 717 pieces of art. They have a super feature - you can order a reproduction of the originals they have and it will arrive to you finely printed and framed. Love it! We already have a few pieces of art (which I like to look at as a beginners collection haha. Or something littleM will one day inherit) and they are like a piece of history of our home and lives. 
So we picked a few pieces that fit our home - like the above photography of Ján Galanda (find it here) - to show you how art has the potential to create atmosphere in your home.

Pred nejakým časom sme spolu s webom umenia (ktorý je vlastne databázou 7 slovenských galérií a obsahuje 100 717 kúskov umenia!), urobili malé fotenie u nás doma. Vychytávkou webu umenia je, že si môžete objednať reprodukciu ktoréhokoľvek pôvodného diela a to vám príde krásne vytlačené a zarámované. Nádhera! U nás doma už máme pár umeleckých kúskov (na ktoré sa rada pozerám ako na začiatok zbierky. Alebo niečo, čo bude jedného dňa patriť malejM) a každý kus má svoj príbeh a zároveň je súčasťou príbehu nášho domova a našich životov.
A tak sme s webom umenia vybrali pár kúskov, ktoré sa hodia do nášho bývania - ako napríklad na fotke vyššie fotografia od Jána Galandu (nájdete ju tu) - aby sme ukázali ako umenie dokáže vytvárať atmosféru v životnom priestore.

A piece by Július Koller in our library (find more here). Turquoise vase by DKT living. There are also photographs of us as well as vintage cameras and memories from our travels.
Július Koller v našej knižnici (viac tu). Tyrkysová váza DKT living. V knižnici si našli miesto aj fotky nás, vintage foťáky a spomienky z ciest.

A costume sketch by Eugen Nevan (look for some more amazing costume sketches) stuck on to our fridge. Yes, art on a fridge. Hello, Pyré magazine!
Návrh na kostým toreádora od Eugana Nevana (tu viac krásnych návrhov a skíc) pripevnená na chladničku. Áno, umenie na chladničke. Čauko, magazín Pyré!

I seriously love this double portrait by Juraj Jurkovič (find it here), so we decided to keep it. Other features: black olive vase by Matej Rosmány, white vase and basket by DKT living.
Tento dvojportér od Juraja Jurkoviča (nájdete ho tu) sa k nám hodil tak, že u nás aj zostal. Čierna váza je od Mateja Rosmánya, biela váza a košík z DKT living.

Perfect for the kitchen: a painting by the Dutch Joachim Beuckelaer.

Another beautiful black and white photograph - by Martin Martinček, here
Ďalšia nádherná čiernobiela fotografia - od Martina Martinčeka, nájdete ju tu

Love this classic piece above littleM's bed: an illustration by Josef Čapek, here.
Do tohto klasického kúsku nad postieľkou malejM som sa zaľúbila: ilustrácia od Josefa Čapeka, tu.

At the bedroom shelf: photography by Ján Cifra meets a poster by Ice Ice Baby. Because the magic of living with art lies in its co-habiting you and your home.
Na poličke v spálni trónia vedľa seba: fotka Jána Cifru  a plagát od Ice Ice Baby. Lebo čaro bývania s umením spočíva v jeho spolužití s vami a vaším bytom.

1 comment:

  1. Thank you for this helpful article it is a good share. I am very amazed by the information for readymade curtains collections of this blog and I am glad I had a look at the blog.

    ReplyDelete