9/01/2013

Prêt-à-clickDuring a recent Prague trip I stopped at La Gallery Novesta, a concept store combining Czech and Slovak designers and had to hold on to my purse and keep it closed, cause they have some beautiful stuff there. Find them on FB here. And some extra highly clickables for you (this time with a special focus on the Czech scene):
Počas nedávneho pražského výletu som zavýletovala aj do concept store La Gallery Novesta, kde sa predávajú českú a slovenskú módu, a musela som riadne držať peňaženku zavretú, lebo lákadlá tam majú prenádherné. Na FB ich nájdete tu. Plus pár prudko klikatelných linkov (tentokrát špeciálne zameraných na českú scénu):

1. One of the best things going on in fashion on the Czech scene is the radio programme Modeschau dedicated to fashion. Yeah, they talk about fashion on the radio, love it! :-)
Jedna z najlepších vecí za českej módnej scéne je rozhlasový program Modeschau. Veru, rozprávajú sa o móde v rádiu, geniálne! :-)

2. I don't understand how they do it, but "The 11 cats" pretty much manage to keep an eye on everything that's happening in the Czech republic (at least that's my impression), while keeping it light and witty. Maybe there's really 11 of them?
Neviem ako to robia, ale 11 koček zvláda sledovať a mapovať všetko, čo sa v Českej republike v móde deje (aspoň to na mňa tak pôsobí), pričom si zachovávajú nadhľad a vtip. Možno ich je naozaj 11?

3. Finally, a project that unites marketing students with fashion students with the aim to promote local design and designers. Check out Creative Fashion Marketing.
Konečne! Projekt, ktorý spája študentov marketingu so študentami módy s cieľom propagovať a predávať domáci dizaj na dizajnérov. Creative Fashion Marketing nájdete tu.

Bonus : Czech stylist Martina Matyášová recently started a blog where she collects and shares all things inspirational. Have a lovely first September Sunday!
Bonus: stylistka Martina Matyášová si nedávno založila blog, kde zbiera a zároveň sa delí o svoje inšpirácie. Peknú prvú septembrovú nedeľu vám!

4 comments: