8/24/2014

Prêt-à-click

 

Newly opened, Pán Medvedík (Mr. Bear) is a cute kids store with carefully selected toys, clothes and accessories - local and international, and all for the kids. Including a second-hand corner (and interior details by designer Misha Chmeličkova). Find them on Grösslingova street in Bratislava or on Facebook here.
Plus a few more highly clickable links for you:

Čerstvo otvorený Pán Medvedík je milý detský obchod s citlivo vybranými hračkami, oblečením a doplnkami miestnych aj zahraničných značiek, a všetko pre deti samozrejme. Vrátane kútika so second hand oblečením (z druhej labky), a interiérom od dizajnérky Mishy Chmeličkovej. Pána Medvedíka nájdete na Grösslingovej ulici v Bratislave alebo na Facebooku tu aha.
Plus ďalšie prudko klikateľné linky pre vás:

1. The iconic Cvernovka builduing is looking for a little bit of your help - to publish a book about the history, present times, activities and people of the unique Bratislava landmark. You can pre-pay your copy and help them publish it, here.
Ikonická budova Cvernovky potrebuje aj vašu pomoc - s vydaním knihy o histórii, súčasnosti, aktivitác ha ľuďoch tohto bratislavského unikátu. Príspevkom si predplácate knižku, ktorá má vyjsť koncom roka - tu nájdete k tomu všetky informácie.

2. Just came across this beautiful online shop from London, with tons of useful stuff to perfect you home/office/life. Sooooo pretty.
Nedávno som narazila na tento londýnsky shop, teda jeho online verziu, s kopou užitočných, a najmä kársnych vecí pre domov/office/život. Dovi.

3. And one more beautiful page to look at, to make you feel better about the world: the photography of Nora and Jakub.
A ešte jedna krásna fotografická stránka pre radosť: vnímanie sveta citlivým okom Nory a Jakuba. Pookriala som.

1 comment: