8/25/2014

People and living for EVA magazine: Saša & Juraj


Pictures from a recent, very well spent morning at Saša & Juraj's (of course you know their project, sashe.sk) dream house. Because they kept dreaming about their own house with a little garden for so long, that it had no choice but to come true. The old house used to be a school once, and went through a few reconstructions through the years, the last one (as done by the very talented toito architects) finished just a day before Saša came back from the hospital with baby Šimon. The rest of the pictures and some very inspirational and fun words from the owners, right now in EVA magazine.

Fotky z nedávneho, veľmi plodného rána u Saši a Juraja (ich spoločný úspešný projekt, sashe.sk, určite poznáte) v ich snovom domčeku. Pretože o bývaní vo svojom dome s históriou a malou záhradou snívali tak dlho, že tomu snu nezostalo nič iné, len sa splniť. Ich nový domov bol býval kedysi školou a počas cca 150 rokov prešiel mnohými rekonštrukciami, tá posledná (vedená talentovanými toito architektmi) skončila len deň predtým ako sa Saša vrátila z nemocnice s novým členom rodiny, Šimonom. Viac fotiek a rozhovor so super tipmi majiteľov nájdete práve teraz v časopise EVA.Big windows into the garden equals lots of light in the house equals love.
Veľké okná do záhrady rovná sa veľa svetla v byte rovná sa láska.


And I thought we had a big library....
A ja som si myslela, že my máme veľkú knižnicu...


Peace and quiet. A house for Šimon.
Pokoj a ticho. Dom pre Šimona.

5 comments: