12/30/2016

Best of 2016, part 1


Hooray, it is charts time of the year, evaluating the best, the worst, the new and the not-so-new. I took a look back at 2016, here the most read articles and new blogs&sites it has brought into my life:
Hurá, je tu čas rebríčkov hodnotiacich to najlepšie, najhoršie, najnovšie a nie-až-tak-nové. Pri ohliadnutí sa za rokom 2016 som dala v tejto prvej časti dokopy najčítanejšie články na blogu, nové blogy a stránky, ktoré tento rok priniesol do môjho života:

Most read
Here on the blog, motherhood and its fashion challenges were a strong theme, the top most read articles were the ones about stylish moms and their views. Leading the pack was the post with Nina, followed by Milada, Alica, Jaja and Zuzana. (In case you're interested, every article on the topic on motherhood you'll find on this link. You're welcome.)
The next most viewed articles were the street style ones with Betka and the Sido girls. Closely followed by the article about Martina and her Prague hair saloon and line of hair soaps St.territory, the ones about the new Diagram concept store and the article shot at our home, about living with art.
Najčítanejšie
Na blogu bolo najsledovanejšou témou materstvo a jeho výzvy v oblasti módy, najčítanejšie články boli zo série o štýlových mamách a ich tipoch. Na čele s týmto článkom o Nine, hneď za ním články o Milade, Alici, Jaji and Zuzke. (Pre tých, ktorých to zaujíma, všetky články na túto tému nájdete pokope na tomto linku. Nemáte za čo.)
Ďalšie články s najvyššími číslami boli z ulice, konkrétne tento s Betkou a so Sido girls. V tesnom závese s článkom o Martine a jej pražskom vlasovom salóne a vlastných mydlách na vlasy St.territory, o novom Diagram concept store a článok fotení u nás doma, o spolužití s umením. 

Blogs and sites
Thanks to 2016 I have discovered some new blogs and sites: the totally beautiful food blog The Story of a Cake (check out her IG too), another food blog by another cool girl, so it is no coincidence that these two are also working on a new online food mag called mak, check out the first issue. There are so many things I can learn from Ivana, writing this blog about sustainable and responsible lifestyle, thank her for doing that! And I actually found a new fashion blog I like, by a girl called Sju. And if you feel like discovering forgotten pieces of Slovakia, check out this site.
Blogy a stránky
Vďaka roku 2016 som objavila nové blogy a stránky, ktoré ma bavia: nádherný food blog The Story of a Cake (určite pozrite aj jej Instagram), ďalší food blog ďalšej šikovnej ženy, takže ma neprekvapilo, že tieto dve spolupracujú na novom online food magazíne zvanom mak, k prečítaniu máte aktuálne prvé číslo. Veľká vďaka Ivane, ktorá píše tento blog o udržateľnom životnom štýle  a zodpovednom prístupe k viacerým témam, aj móde. Zakaždým sa naučím niečo nové. Taktiže som našla príjemný nový módny blog od Sju. A zabudnuté miesta Slovenska rada objavujem vďaka tomuto projektu. 

Next up: fabulous Instagram accounts and shops/showrooms. Oh, and enjoy the last day of 2016!
V ďalšom článku: úžasné Instagramové profily a obchody/showroomy. A ozaj, prajem krásny posledný deň roku 2016!

8 comments:

 1. Great blog, I hope you'll be succesful. Art is awesome. And your language too! Slovak!
  Thank you for blogging, have a nice day
  james.newton@napr.eu

  ReplyDelete
 2. very nice… i really like your blog…

  ReplyDelete
 3. nice collection ….keep posting such things

  ReplyDelete


 4. Internet loophole is the main reason behind the TurboTax-e-filing-transmission-issues. Hence, it crucial for you to check the data speed initially before you tried out something unreasonable to fix this problem. If possible, try to get in touch with TurboTax professional so that you can fix technical issues in the first attempt.

  ReplyDelete